TR
GİRİŞ
Erdağ Tekstil, kalite ve yenilikçiliği bir araya getirerek sektörde öne çıkmayı hedefleyen bir marka. Bu projede, firmanın vizyonunu ve değerlerini yansıtan bir logo ve marka kimliği oluşturmayı amaçladık. Erdağ Tekstil'in sektör analizi yapılarak, markanın ihtiyaçları ve hedef kitlesi belirlendi. Bu doğrultuda, modern, güvenilir ve profesyonel bir marka imajı oluşturulması hedeflendi.

EN
ENTRANCE
"Erdağ Tekstil" is a brand that aims to stand out in the sector by combining quality and innovation. In this project, we aimed to create a logo and brand identity that reflects the company's vision and values. By conducting a sector analysis of "Erdağ Tekstil" the needs and target audience of the brand were determined. In this regard, it was aimed to create a modern, reliable and professional brand image.

DESIGN TEAM


Teşekkürler!
Thanks for watching!

Diğer Çalışmalarımız

Back to Top